در عمل جراحی براکیوپلاستی یا جراحی زیبایی بازو ما با دو مشکل روبرو هستیم. مشکل اول افزایش حجم چربی در این نواحی است. در این حالت از لیپوساکشن استفاده می کنیم. اما در مواردی که همراه با افزایش بافت چربی، بافت پوست هم زیاد شده باشد و شلی در این ناحیه را به همراه داشته باشد، الزاما از جراحی و برش استفاده می کنیم. این برش در تکنیک های جدید در زیر بغل قرار می گیرد. بطوریکه این برش در حالتی که دست ها باز شود، فقط دیده می شود. ولی با نتایج بسیار خوبی در دراز مدت روبرو هستیم، به دلیل اینکه، برش ها در ناحیه پنهان بدن است.

 

در موارد بسیار استثنایی جراح نیاز به این پیدا می کند که علاوه بر برش زیر بغل یک برش در طول داخلی بازو هم ایجاد کند.