دكتر خليلي پويا در ادامه‌ي سخنان خود به تشريح مهم‌ترين و در عين‌حال بهترين روش بازسازی سينه‌ي بيماران پرداخت و در اين زمينه خاطر نشان ساخت استفاده از پوست، چربي و عضله‌ي شكم بيمار، يا به اصطلاح، استفاده از فلپ ترام(TRAM) بهترين روش بازسازي سينه‌ي بيماران، چه در جريان عمل جراحي سينه و چه پس از آن، است.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت در صورتي كه به دليل لاغري يا چاقي مفرط بيمار يا دلايل ديگر از اين فلپ استفاده نشود، مي‌توان از فلپ‌ پوستي عضلاني ذوذنقه‌اي بزرگ استفاده كرد.

دكتر خليلي پويا در ادامه افزود در بعضي موارد نيز از فلپ آزاد استفاده مي‌شود. وي در توضيح بيشتر اين روش خاطر نشان ساخت بافت مورد نظر را با شريان و وريد از يك ناحيه‌ي بدن قطع مي‌كنيم و آن را با استفاده از ميكروسكوپ به عروق زير بغل مي‌دوزيم.

آخرين روش بازسازي سينه‌ي بيماران كه مورد بررسي قرار گرفت استفاده از پروتزهاي پستاني بود. دكتر خليلي پويا در اين مورد خاطر نشان ساخت چه در مرحله‌ي عمل برداشتن سينه يا پس از آن، پروتز سنيه‌اي را زير عضله‌ي پكتورال قرار مي‌دهيم.

دكتر خليلي پويا در بخش پاياني سخنان خود روي نكاتي كه بايد از سوي همكاران جراح مورد توجه قرار بگيرد، تأكيد كرد.

نخستين نكته اين است كه بيماراني براي بازسازي سينه كانديدا شوند كه از نظر فرهنگي كاملاً‌ آمادگي داشته باشند و داشتن سينه‌ برايشان اهميت بسيار داشته باشد.

نكته‌ي بعدي اين است كه بازسازي سينه نبايد در فرايند درمان و تكميل آن مداخله كند. به بيان ديگر، درمان بيماري سرطان در اولويت قرار دارد.

و آخرين نكته‌ي مهم اينكه حتماً‌ كسي كه تجربه‌ي كافي در اين زمينه كسب كرده نسبت به بازسازي سينه اقدام كند، چرا كه مهارت جراح ركن اصلي موفقيت را تشكيل مي‌دهد و فقدان مهارت كافي به بيمار صدمه خواهد زد.